ELTECO, a.s. vyrába a dodáva motorgenerátory rôznych výkonov od 7 - 3100 kVA. Motorgenerátor v spojení s UPS vytvára ideálny zálohový napájací systém, ktorý odstraňuje nevýhody obidvoch zariadení pracujúcich samostatne (t.j. relatívne krátku dobu zálohovania UPS a prerušenie napájania pri štarte motorgenerátora). UPS zabezpečí neprerušené napájanie bezprostredne po výpadku el. siete a motorgenerátor, ktorý začne dodávať elektrickú energiu štandardne do 10 - 15 sekúnd, túto dobu predĺži na niekoľko hodín podľa objemu palivovej nádrže.

Motorgenerátor je možné prakticky použiť v štyroch alternatívach:
 1. ako samostatný motorgenerátor - slúži ako zdroj el. energie všade tam, kde nie je dostupná rozvodná sieť,
 2. ako zálohový zdroj energie bez UPS - pre zariadenia, ktoré si nevyžadujú neprerušené napájanie.
 3. ako zálohový zdroj energie + UPS (pre dôležité obvody) - keď výkon motorgenerátora je dimenzovaný na všetky zariadenia a UPS sa použijú na zálohovanie zariadení vyžadujúcich neprerušované napájanie. Ostatné zariadenia budú po výpadku el. siete napájané z  motorgenerátora.
 4. ako zálohový zdroj energie + UPS (pre všetky obvody) - keď výkon motorgenerátora je dimenzovaný na celkový príkon zdroja resp. zdrojov UPS - v tomto prípade sú všetky zariadenia napájané neprerušovane (on-line) po výpadku el. siete.

Motorgenerátory s dieselovými, kvapalinou chladenými motormi
(LOMBARDINI, PERKINS, VOLVO PENTA, IVECO, MTU, VM)

Typ EZA Motor Výkon* Výkon**
[kVA] [kW] [kVA] [kW]
KATJA A LOMBARDINI 6,9 - 35,5 6,9 - 35,5 7,8 - 36,0 7,8 - 36,0
KATJA C LOMBARDINI 8,3 - 44,4 6,6 - 35,5 9,4 - 48,2 7,5 - 38,5
KATJA C VM 80,3 64,2 82,05 65,6
PETRA C PERKINS 8,0 - 2258 6,4 - 1807 8,8 - 2500 7,0 - 2000
PETRA C VOLVO 83,4 - 629,1 66,7 - 503,3 93,2 - 696,6 74,5 - 557,3
PETRA C IVECO 31,2 - 718,6 25,0 - 574,9 34,3 - 787,3 27,5 - 629,8
PETRA C MTU 307,7 - 3124 246,2 - 2499 336,5 - 3422 269,2 - 2738


Poznámka : Typové rady plynových EZA vychádzajú zásadne z typových radov KGJ.
Tolerancia pre všetky výkonové parametre ± 5%.
A - jednofázové
C - trojfázové
* - výkon trvalý: maximálny výkon, ktorý je k dispozícii v priebehu rôznych po sebe nasledujúcich výkonoch a ktorý môže trvať medzi stanovenými intervalmi pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach.
** - výkon záložný: maximálny výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať po dobu do 500 hodín za rok, z toho maximálne 300 hodín trvale s intervalmi stanovenými pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach.


Základné prevedenie

V základnom prevedení sa dodávajú motorgenerátory:
 • na základnom ráme otvorená konštrukcia
 • s nádržou v ráme pod motorom
 • s ekologickou vaňou
 • odpružené na antivibračných členoch
 • s rozvádzačom pre ručný a automatický štart
 • s tlmičom výfuku – 30 dB (A)
Základná špecifikácia dodávky motorgenerátora sa rozširuje o štandardné alebo voliteľné príslušenstvo. Zákazník si môže zvoliť :
 • elektrický rozvádzač
  • vybavenie
  • regulácia výstupného napätia
  • časovač automatických testovacích štartov
  • ovládanie
  • umiestnenie ovládacích a meracích prístrojov
  • umiestnenie výkonových častí
  • zvýšené krytie rozvádzača
 • možnosť zväčšenia kapacity nádrže
 • vyhrievanie palivovej nádrže
 • pripojenie veľkokapacitnej palivovej nádrže
 • ručný alebo automatický prečerpávací systém externej nádrže
 • regulácia otáčok motora
 • chladiaci systém motora
 • vyhrievanie olejovej vane
 • dvojica tlmičov s celkovým útlmom - 45 dB(A) do obytných zón
 • kapotáž motorgenerátora
 • motorgenerátor v kontajneri
Rozvádzač motorgenerátora má vyvedené všetky dôležité informácie o jeho stave.
pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811