header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Systémy napájania

Systémy výrobyKogeneračné jednotky (KGJ)

Kogeneračné jednotky s plynovými motormi
Poznámka:
NG - zemný plyn Hd=35,6 MJ/Nm3 (Nm3 : 0°C, 101,326 kPa)
SG - bioplyn z čístičky odpadových vôd 60% CH4 Hd=21,5 MJ/Nm3
LG - bioplyn zo skládky odpadov 47% CH4 Hd=16,5 MJ/Nm3
BS - bioplynová stanica s 55% CH4
B-52 - bioplyn s 52% CH4
LPG = 40% propán + 60% bután
prop = 99% propán
WHG - sprievodný plyn
PG - pyrolytický plyn, , syntetický plyn alebo drevoplyn Hd=5,1 MJ/Nm3
Domov