Záložné zdroje nepretržitého napájania (UPS) radu PL s výkonom od 10 kVA do 40 kVA (s možnosťou paralelného zapojenia) zabezpečia napájanie zariadení bez ohľadu na výpadky a nekvalitu siete, odstránia vplyv napäťových špičiek a prepätí, zabezpečia filtráciu tvarovo skresleného napätia a preklenutie výpadkov a podpätia napájacej siete.


Ďalšie vlastnosti:
 • ON-LINE technológia s dvojitou konverziou energie
 • multiprocesorové riadenie na báze DSP
 • vysoká spoľahlivosť a odolnosť voči rušeniu zo siete
 • vysoká úroveň ochrany záťaže pred poruchami siete
 • vysoká stabilita výstupného napätia
 • možnosť paralelného zapojenia až ôsmych UPS
 • elektronická kompenzácia účinníka (faktor výkonu na vstupe > 0,97)
 • nastavovanie a monitorovanie prevádzkových režimov priamo na prednom paneli zdroja
 • LCD displej
 • zvuková a optická indikácia stavov zdroja
 • záznam štatistických údajov
 • manuálny By-Pass - možnosť napájania záťaže počas údržby a profylaktickej kontroly
 • ECO režim
 • štandardne rozhrania RS 232, RS 485
 • možnosť pripojenia batériových modulov zvyšujúcich dobu zálohovania
 • možnosť prispôsobiť špeciálnym požiadavkám zákazníka
Rozšírenia:
 • SNMP adaptér umožňujúci komunikáciu nadriadeného počítača s UPS
 • modul galvanicky oddelených digitálnych vstupov a výstupov
 • možnosť pripojenia špeciálneho modulu, ktorý zabezpečuje nezávislý dohľad nad kvalitou výstupných napätí UPS a pri prekročení nastavených rozsahov výstup UPS odpojí
 • možnosť doplnenia vstupným alebo výstupným oddeľovacím transformátorom

UPS PL s vnútornými batériami

Typ Výkon Doba zálohovania
[min]
Rozmery
š x v x h
Hmotnosť
UPS [kVA] [kW] Pout=75% Pnom Pout=100% Pnom [mm] [kg]
pF=0,8 pF=1 pF=0,8
PL 8N
PL08N7S1 8 6,4 13:19 09:55 08:32 762 x 1214 x 524 239
PL08N9S1 8 6,4 19:41 15:10 12:11 762 x 1444 x 524 248
PL08N9M2 8 6,4 46:19 36:30 33:34 762 x 1444 x 524 350
PL 10N
PL10N7S1 10 8 09:34 07:05 06:23 762 x 1214 x 524 240
PL10N9M2 10 8 35:37 27:55 23:54 762 x 1444 x 524 351
PL10N9L3 10 8 50:04 39:20 35:00 762 x 1904 x 524 475
PL10N9L4 10 8 78:51 62:30 57:34 762 x 1904 x 524 562
PL 15N
PL15N9S1 15 12 07:41 05:40 05:50 762 x 1214 x 524 250
PL15N9M2 15 12 21:17 16:35 13:52 762 x 1444 x 524 352
PL15N9L3 15 12 35:43 27:55 25:36 762 x 1904 x 524 476
PL15N9L4 15 12 50:04 39:45 33:00 762 x 1904 x 524 563
PL 20N
PL20N9L3 20 16 20:43 11:50 10:07 762 x 1904 x 524 480
PL20N9L4 20 16 35:43 29:30 25:19 762 x 1904 x 524 567
PL 30N
PL30N9M2 30 24 07:41 05:40 05:49 762 x 1444 x 524 354
PL30N9L3 30 24 08:21 06:15 04:52 762 x 1904 x 524 481
PL30N9L4 30 24 21:17 16:35 13:52 762 x 1904 x 524 567UPS PL s batériovými modulmi - batérie s bežnou životnosťou (3 - 5 rokov)

Typ Výkon Doba zálohovania
[min]
Rozmery
š x v x h
Hmotnosť
UPS [kVA] [kW] Pout=100% Pnom Pout=75% Pnom UPS + BM
[mm]
UPS + BM
[kg]
pF=0,8 pF=0,6 pF=0,8 pF=0,6
PL 10
PL10 + BM65CN32P10-249 10 8 130 181 181 249 762x1444x524 +
800x1400x800
177+820
PL 15N
PL15 + BM65CN32P15-159 15 12 79 112 112 159 762x1444x524 +
1000x1400x800
177+820
PL15 + BM40CN64P15-215 15 12 112 159 159 215 762x1444x524 +
800x1400x800
177+1100
PL 20N
PL20 + BM65CN32P20-112 20 16 54 79 79 112 762x1444x524 +
800x1400x800
177+820
PL20 + BM40CN64P20-154 20 16 76 109 109 154 762x1444x524 +
1000x1400x800
177+1100
PL 30N
PL30 + BM40CN64P30-95 30 24 44 65 65 95 762x1444x524 +
1000x1400x800
177+1100
PL30 + BM65CN64P30-159 30 24 79 112 112 159 762x1444x524 +
2x800x1400x800
177+2x820
PL 40N
PL40 + BM65CN32P40-46 40 32 19 30 30 46 762x1444x800 +
800x1400x800
185 + 820
PL40 + BM40CN64P40-65 40 32 29 44 44 65 762x1444x800 +
1000x1400x800
185 + 1100
PL40 + BM65CN64P40-112 40 32 54 79 79 112 762x1444x800 +
2x800x1400x800
185+2x820UPS PL s batériovými modulmi - batérie s predĺženou životnosťou (8 - 10 rokov)

Typ Výkon Doba zálohovania
[min]
Rozmery
š x v x h
Hmotnosť
UPS [kVA] [kW] Pout=100% Pnom Pout=75% Pnom UPS + BM
[mm]
UPS + BM
[kg]
pF=0,8 pF=0,6 pF=0,8 pF=0,6
PL 10
PL10 + BM65CL32P10-222 10 8 128 164 164 222 762x1444x524 +
800x1444x800
177+820
PL 15N
PL15 + BM65CL32P15-151 15 12 72 112 112 151 762x1444x524 +
800x1444x800
177+820
PL15 + BM40CL64P15-173 15 12 103 141 141 173 762x1444x524 +
1000x1444x800
177+1100
PL 20N
PL20 + BM65CL32P20-112 20 16 47 62 62 112 762x1444x524 +
800x1444x800
177+820
PL20 + BM40CL64P20-141 20 16 58 100 100 141 762x1444x524 +
1000x1444x800
177+1100
PL 30N
PL30 + BM40CL64P30-79 30 24 37 51 51 79 762x1444x524 +
1000x1400x800
177+1100
PL30 + BM65CL64P30-151 30 24 72 112 112 151 762x1444x524 +
2x800x1444x800
177+2x820
PL 40N
PL40 + BM75CL30P40-48 40 32 22 33 33 48 762x1444x800 +
800x1444x800
177+884
PL40 + BM75CL60P40-117 40 32 54 87 87 117 762x1444x800 +
2x800x1444x800
177+2x884K UPS typu PLje možné stiahnuť Katalógový list vo formáte PDF.
pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811