Záložné zdroje UPS radu PS NG4 sú určené pre napájanie výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrických systémov. Zabezpečujú kvalitné napájanie zariadenia bez ohľadu na výpadky a nekvalitu siete. Sú postavené na základe progresívnej obvodovej techniky technológiou povrchovej montáže SMD.
  • ON LINE, sínusové výstupné napätie
  • DSP riadenie
  • dvojitá konverzia energie
  • široký rozsah vstupného napätia
  • výkonový faktor blízky jednej, korekcia tvaru vstupného prúdu
  • možnosť pripojenia záťaže s účinníkom až 0,6
  • vysoká účinnosť
  • odolnosť voči rušeniu zo vstupnej siete
  • možnosť predĺženia doby zálohovania rozširujúcimi batériovými modulmi
  • komunikácia s užívateľom prostredníctvom grafického LCD displeja
  • možnosť programovania časovo viazaných akcií
  • možnosť prevádzky v ECO režime (nízka spotreba energie)
  • záznam štatistických údajov, autodiagnostika
  • zobrazuje kapacitu batérie a zostávajúci čas zálohovania
  • bezpotenciálová stavová signalizácia (4x programovateľné relé)
  • USB komunikačné rozhranie
  • sieťová komunikácia - vstavané moduly UM10A01* (LAN adaptér) alebo UC401* (SNMP adaptér)
  • možnosť rozšírenia o komunikačné rozhranie RS485*

  * voliteľné
Záložné zdroje UPS rad PSNG4 (vežové prevedenie)
Typ Výkon Doba
zálohovania1)
Rozmery
š x v x h
Hmotnosť
UPS [VA] [W] [min] [mm] [kg]
PS 10NG4 1000 700 12 178 x 360 x 445 24
PS 15NG4 1500 1000 8 178 x 360 x 445 27
PS 20NG4 2000 1330 6 178 x 360 x 445 27
PS 30NG4 3000 2100 8 178 x 576 x 635 65
PS 40NG4 4000 2800 8 178 x 576 x 635 70
PS 50NG4 5000 3500 8 178 x 576 x 635 75

 

Záložné droje UPS rad PS NRG4 / NRSG4 (zabudovateľné do 19" roštu)
Typ Výkon Doba
zálohovania 1)
Rozmery
š x v x h
Hmotnosť
UPS [VA] [W] [min] [mm] [kg]
PS 10NRG4 1000 700 12 483(445)* x 133 x 488 24
PS 15NRG4 1500 1000 8 483(445)* x 133 x 488 27
PS 20NRG4 2000 1330 6 483(445)* x 133 x 488 27
PS 30NRSG4** 3000 2100 8 483(427)* x 177 x 542 33
PS 40NRSG4** 4000 2800 8 483(427)* x 177 x 542 34
PS 50NRSG4** 5000 3500 8 483(427)* x 177 x 542 36
Poznámka : 1) - doba zálohovania pri menovitej záťaži
* - prvá hodnota udáva šírku predného panelu, druhá hodnota udáva šírku mechaniky
** - zdroje neobsahujú zabudované batérie, doba zálohovania so štandardným batériovým modulom
Pre bližšie informácie a technické parametre je možné stiahnuť propagačný materiál vo formáte PDF.
pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811