Highlights 

Profil spoločnosti

Spoločnosť ELTECO TECHNOLOGY s. r. o.  prešla veľkou transformáciou. Od 7. 7. 2021 je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR pod číslom IČO: 47 238 909.

 

Hlavným dôvodom tohto prerodu spoločnosti je skutočnosť, že chceme naďalej zachovať zaužívanú obchodnú značku „ELTECO“, ktorá sa na trhu zapísala tisíckami dodávok kvalitných zariadení a ich servisom. Avšak tento fakt zásadne nemení doterajšie odberateľsko-dodávateľské ani zmluvné vzťahy.

 

Predajom podniku ELTECO sme previedli vlastnícke práva k hnuteľným veciam a iným právam, či iným majetkovým hodnotám (napr. obchodné značky, oprávnenia, certifikáty, technická dokumentácia, servisná dokumentácia,  výrobná dokumentácia, know-how, zmluvy, servisné zmluvy a pod.) pôvodne patriace spoločnosti ELTECO, a.s. „v konkurze“.

 

ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. prebralo po predchádzajúcej spoločnosti okrem iného aj celý výrobný program, ktorý bude postupne dopĺňaný o nové výrobky. Spolu s výrobným programom prevzalo aj všetky rozpracované zmluvy, objednávky, servisné zmluvy, spolu so zárukou za dodané výrobky a služby zrealizované počas predchádzajúceho obdobia.

 

Veríme, že táto transformácia spoločnosti bude prínosom pre našich zákazníkov a že dokážeme obstáť v silnom konkurenčnom prostredí. V súčasnosti už máme spracovaný plán rozvoja našej spoločnosti, ktorý okrem iného zahŕňa nové produkty a smery, ktoré budú postupne predstavované našim zákazníkom a budú uvádzané na trh.

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

ELTECO TECHNOLOGY s. r. o.
Rosinská cesta 15
010 08  Žilina
Slovensko

 

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IČO: 47 238 909
DIČ: 2023540838
IČ DPH: SK2023540838

 

Bankové údaje:

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
IBAN: SK13 1111 0000 0011 8338 3001
SWIFT: UNCRSKBX

pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811