Highlights 

Articles

Stabilizátory elektrickej sietePonuku stabilizátorov elektrickej siete spoločnosti ELTECO, a.s. možno rozdeliť na stabilizátory pracujúce na princípe:
  • a) elektronickom - jednofázové stabilizátory radu SE a SC s výkonmi od 300 VA do 2000 VA
  • b) elektromechanickom - jednofázové a trojfázové stabilizátory
Stabilizátory elektrickej siete stabilizujú na výstupe napätie v presnom intervale (± 1,5%) predpísanej hodnoty napätia elektrickej siete (elektromechanické stabilizátory). Pracujú bez magnetického rozptylu a vzniku harmonických rušení.

Dôležitou funkciou stabilizátorov je ochrana záťaže pred krátkodobými rušivými prepätiami, podpätiami a vysokofrekvenčným rušením prichádzajúcim zo siete.

Vďaka spomínaným vlastnostiam majú stabilizátory nezastupiteľnú úlohu pri napájaní testerov, laboratórnych a zdravotníckych zariadení, NC strojov, výpočtovej a automatizačnej techniky, teda všade tam, kde nie je nutná autonomita práce na elektrickej sieti, ale podmienkou správnej činnosti je stabilizované vstupné napätie.

Elteco a.s. ponúka svojim zákazníkom možnosť monitorovania el. rozvodnej siete, zobrazenie stavov napätia, prúdu a frekvencie za určité časové obdobie a na základe týchto údajov doporučiť zákazníkovi vhodný typ stabilizátora alebo zdroja.

Elektronické jednofázové stabilizátory radu SE, SC
Spoločnosť ELTECO, a.s. dodáva stabilizátory radu SE a SC s výkonom do 2000 VA. Pracujú na báze mikroprocesorom riadeného prepínania odbočiek autotransformátora, čo umožňuje udržať výstupné napätie v normou predpísanom rozsahu pri veľmi širokom rozsahu vstupných napätí.

Typ Rozsah vstupného napätia
[V]
Rozsah výstupného napätia
[V]
Výstupný výkon
[VA]
SE, SC 195 - 265 V 223 - 237 V 300 - 2000

Poznámka : 1) - Typ SC obsahuje transformátor a filtre RFI

Elektromechanické jednofázové alebo trojfázové stabilizátory
Spoločnosť ELTECO, a.s. dodáva tieto stabilizátory v základnom prevedení alebo s izolačným transformátorom. Trojfázové stabilizátory ponúkajú prevedenia: s riadením výstupu podľa jednej fázy, priemeru troch fáz, alebo nezávislého riadenia každej fázy. Všeobecne ich možno charakterizovať rozsahom vstupných napätí ± 15%, (± 20%), pri stabilite výstupných napätí ± 1% (± 1,5%). Rýchlosť stabilizácie sa pohybuje okolo 50 V/s.

Typ Rozsah vstupného napätia Rozsah výstupného napätia Výstupný výkon
[kVA]
jednofázové
R 230V ±15% 230V ±1% 2 ÷ 10
RI1 230V ±15% 230V ±1% 2 ÷ 10
RD 230V -17/+6% 230V ±1,5% 1,6 ÷ 10
RD 230V -28/+17% 230V ±1,5% 3,2 ÷ 20
VEGA 230V ±10 ÷ -45/+15% 230V ±1% 1 ÷ 22
ANTARES 230V ±10 ÷ -45/+15% 230V ±1% 10 ÷ 315
trojfázové
RTC2 3x400V ±15% 3x400V ±1,5% 6 ÷ 30
RTI1 3x400V ±15% 3x400V ±1,5% 6 ÷ 30
RTG2 3x400V ±15% 3x400V ±1% 40 ÷ 300
ORION3 3x400V ±10 ÷ -15/+15% 3x400V ±1% 10 ÷ 315
SIRIUS3 3x400V ±10 ÷ -15/+15% 3x400V ±1% 35 ÷ 2000
TAURUS4 3x400V ±10 ÷ -15/+15% 3x400V ±1% 630 ÷ 4000


Poznámka : 1) - elektromechanický stabilizátor s transformátorom
2) - elektromechanický stabilizátor s nezávislým riadením fáz
3) - elektromechanický stabilizátor s riadením na strednú hodnotu napätia 3 fáz alebo s nezávislým riadením pre každú fázu
4) - elektromechanický stabilizátor s nezávislým riadením pre každú fázu

Stabilizátory je možné dodávať aj so zabudovaným izolačným transformátorom, v závislosti od objednávky zákazníka. Kompletnú ponuku a cenové relácie na stabilizátory zasielame na požiadanie zákazníka.

V prípade, že zákazník uvažuje o nasadení stabilizátora ako riešenie nestability elektrickej rozvodnej siete, navrhujeme konzultovať resp. zaslať nasledujúce údaje:
  1. požadovaný výkon (VA) stabilizátora
  2. požiadavky na vstupný rozsah elektrickej siete
  3. požadovanú stabilitu napätia na výstupe
  4. typ pripojeného zariadenia resp. typ záťaže
  5. popis stavov elektrickej siete, jej lokalizáciu
  6. požiadavku na galvanické oddelenie od siete
pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811