header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Systémy napájania

Systémy výroby
Ponuka výrobkov

Systémy napájania a zálohovania
elektrickej energie

Systémy výroby energií aj na
báze obnoviteľných zdrojov


Záložné zdroje nepretržitého napájania - UPS

Výroba elektrickej a tepelnej energie
 ►   Napájacie a zálohové zdroje
        - striedavé napájanie

 ►   Zálohové jednosmerné zdroje
 ►   Telekomunikačné zdroje
 ►   Motorgenerátory
 ►   Kogeneračné jednotky

Iné produkty

Výroba elektrickej energie
 ►   DC/DC konvertory
 ►   Striedače DC/AC
 ►   Stabilizátory
 ►   Nabíjačky
 ►   Rozvádzače
 ►   Elektronické kurzové tabule
 ►   Grafické informačné tabule
 ►   Akumulátory
 ►   Batériový monitorovací systém
 ►   Tester batérií
 ►   Prepínače
 ►   Distribučné moduly
 ►   Komunikačné moduly
 ►   Skrine
 ►   Batériové regály
 ►   Príslušenstvo
 ►   Tempest
 ►   Motorgenerátory

Softvérová podpora systémov

Domov