header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

O SPOLOČNOSTI


Obchodné meno

Sídlo

História

Činnosť

Stratégia

Cieľ

Produkty

Služby

Dcérske spoločnosti


Profil spoločnosti ELTECO, a.s.Obchodné meno

ELTECO, a.s.


Sídlo

Rosinská cesta 15, P.O.Box 6, 010 08 Žilina
Tel.: +421 41 50 66 601, +421 41 50 66 111, Fax: +421 41 56 50 104
e-mail: obchod@elteco.sk

IČO: 17 321 719
IČ DPH: SK2020446494
Prezentácia

Prezentácia spoločnosti vo formáte pps (55 MB).


História

Spoločnosť ELTECO, a.s. je slovenský výrobca zdrojov nepretržitého napájania. Vznikla v roku 1991. Kolektív zakladateľov firmu budoval a formoval na základe 30-ročných skúseností v oblasti napájacej techniky, poznatkov z praxe a ich aplikácií vo vývoji a výrobe. Vyrábame široký sortiment produktov modernou technológiou, v najlepšej kvalite, podľa národných a medzinárodných noriem.

Certifikačný orgán pre systémy kvality na základe certifikačného auditu potvrdil že firma ELTECO, a.s. má zavedený, udržovaný a využívaný systém kvality STN EN ISO 9001:2009, systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009, v oblasti – Výskum, vývoj, projekcia, výroba, predaj, inštalácia a servis elektrotechniky a energetiky.


Činnosť

Firma ELTECO, a.s. sa venuje vlastnej výskumnej a vývojovej činnosti s následnou výrobou, inštaláciou a servisom zariadení. Široký rozsah produkcie a sortiment vyrábaných produktov firme umožňuje dodávať a inštalovať komplexné napájacie a zálohové systémy riešené na kľúč, s možnosťou riadenia a monitorovania parametrov prostredníctvom všetkých bežných komunikačných technológií. Dodávka sa realizuje ako súhrn všetkých prác potrebných na prevádzkovanie takýchto systémov spolu so stavebnými úpravami.

Ďalšími komplexnými dodávkami, ktoré sú predmetom našej činnosti, sú systémy kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v spaľovacích motoroch na zemný plyn alebo bioplyn (systémy kogeneračných jednotiek).

Nezanedbateľnou službou pre našich zákazníkov je softvérová programová podpora napájacích a energetických systémov (možnosť ich monitorovania a riadenia), ktorá umožňuje zvýšiť spoľahlivosť systémov rýchlou lokalizáciou neštandardných stavov.

Spoločnosť je členom nasledujúcich organizácií:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Spoločnosť spolupracuje s:
ProExport.ru Portál proexport.ru


Stratégia spoločnosti

Podnikateľskou ideou našej spoločnosti je napĺnať požiadavky a očakávania zákazníkov ponukou kvalitných produktov a služieb, k dosiahnutiu konkurenčných výhod zákazníka na trhu formou:


Cieľ spoločnosti

Formou partnerskej spolupráce s našimi zákazníkmi profesionálne a kvalitne
zabezpečiť ich potreby v oblasti energie a napájania
ekonomicky efektívnym spôsobom.


Produkty

Firma ELTECO, a.s. dodáva široký sortiment vyrábaných produktov, ktoré vyhovujú požiadavkám kvality ISO 9001.


Služby

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby:


Dcérske spoločnosti

Počas svojho pôsobenia na trhu sme rozšírili svoju činnosť aj do zahraničia. Dnes môžete nájsť naše dcérske spoločnosti v nasledujúcich krajinách:Domov