header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Zdroje

Ostatné produkty

Softvérová podporaStriedače DC/AC

Striedače sú zariadenia určené na zmenu vstupného jednosmerného napätia na výstupné striedavé napätie 115/230V, 50/60Hz (podľa typu striedača).
Striedače v závislosti od typu sú určené pre napájanie elektronických systémov, zariadení výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a ostatných systémov. Veľkou prednosťou väčšiny typov striedačov je galvanické oddelenie vstupu od výstupu.

Samostatne pracujúce striedače

Striedače SH (samostatne pracujúce s jednofázovým sínusovým výstupom a voliteľným externým bypassom)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvýst.
[VAC]
Priebeh Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
SH 108 220 230 sínusový 1200 1060 170 x 220 x 460 10
SH 108RS 220 230 sínusový 1200 1060 483(435)* x 4U x 450 17

Poznámka:
Striedače označované príponou "RS" sú určené pre zabudovanie do 19" roštu
* - prvá hodnota udáva šírku predného panela, druhá hodnota udáva šírku mechaniky.

Striedače SLI (samostatne pracujúce striedače bez bypassu)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvýst.
[VAC]
Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
24 V
SLI 15-24-230 20-36 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6
48 V
SLI 15-48-230 40-72 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6

Striedače SLI (samostatne pracujúce striedače s bypassom)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvýst.
[VAC]
Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
24 V
SLI 15-24-230-STS 20-36 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6
48/60 V
SLI 15-48-230-STS 40-72 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6


Paralelne pracujúce striedače
Striedače SLI (max. 6 ks paralelne pracujúcich striedačov s bypassom)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvýst.
[VAC]
Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
24 V
SLI 15-24-230-STS-P3* 20-36 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6
48/60 V
SLI 15-48-230-STS-P3* 40-72 200-240 1800 1500 483 x 45(1U) x 422 5,6

Poznámka:
* - STS iba pri požiadavke pripojenia pomocnej siete
* - P3 iba pri požiadavke trojfázového systému, kde maximálny počet paralelných modulov je 18 ks
(3 x 6 na každú fázu)

Striedače TSI (paralelne pracujúce striedače bez el. bypassu - max. 32 ks)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvýst.
[VAC]
Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
48 V
TSI-REG-48Vdc-230Vac-Module VEDA 40-60 200-240 500 400 142 x 45(1U) x 264 2,0
TSI-REG-48Vdc-230Vac-Module BRAVO 40-60 200-240 2500 2000 102 x 89(2U) x 435 5,0

Striedače TSI (paralelne pracujúce striedače s el. bypassom - max. 32 ks)
Typ Uvstup
[VDC]
Uvstup
[VAC]
Uvýst.
[VAC]
Výkon
[VA]
Výkon
[W]
Rozmery
š x v x h
[mm]
Hmotnosť
[kg]
48 V
TSI-EPC-48Vdc-230Vac-Module NOVA 40-60 150-264 200-240 750 525 106 x 45(1U) x 325 2,1
TSI-EPC-48Vdc-230Vac-Module MEDIA 40-58 185-265 200-240 1500 1200 102 x 88(2U) x 380 2,4
TSI-BRAVO-EPC-24Vdc-230Vac-Module 19-32 185-300 200-240 1500 1200 102 x 88(2U) x 435 5,0
TSI-BRAVO-EPC-48Vdc-230Vac-Module 40-60 185-265 200-240 2500 2000 102 x 88(2U) x 435 5,0
TSI-BRAVO-EPC-60Vdc-230Vac-Module 48-72 185-265 200-240 2500 2000 102 x 88(2U) x 435 5,0
TSI-BRAVO-EPC-110Vdc-230Vac-Module 90-160 185-265 200-240 2500 2000 102 x 88(2U) x 380 5,0
TSI-BRAVO-EPC-220Vdc-230Vac-Module 170-270 185-265 200-240 2500 2000 102 x 88(2U) x 435 5,0Domov