header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Zdroje

Ostatné produkty

Softvérová podpora
Softvérová a hardvérová podpora

Monitoring zariadení

GlobMon - Elektrotechnický výrobok roka 2013
V súčasnosti je dôležitým kritériom pri výbere vhodného záložného zdroja okrem výkonu, doby zálohovania a druhu výstupnej energie i schopnosť monitorovať a riadiť tento záložný zdroj pomocou počítača s prihliadnutím na jeho operačný systém.

Charakteristika:Edície:
GlobMon je softvérový balík pozostávajúci z dvoch častí:

GlobMon Server
GlobMon Client
Poznámka:
Pre bližšie informácie je možné stiahnuť propagačný materiál vo formáte PDF.xxxElMon


WinTab


Globmon - príklady komunikačných ciest

a) komunikácia cez modem

a) komunikácia cez rozhranie EthernetShutdown

UPSMON


Možnosti pripojenia

a) sériová linka (len UPSMon for Windows)

a) Ethernet (jeden alebo viac PC cez SNMP adaptér)Domov