header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Systémy napájania

Systémy výrobyKogeneračné jednotky (KGJ)


Ku komplexným dodávkam, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti ELTECO, a.s., patria aj systémy kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v spaľovacích motoroch na zemný plyn alebo bioplyn (bioplynové stanice) - systémy kogeneračných jednotiek - KGJ.


»  princíp a možnosti využitia kogeneračných jednotiek
»  prehľad typových radov kogeneračných jednotiek ELTECO
»  príklady nasadenia kogeneračných jednotiek


Domov