header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Zdroje

Ostatné produkty

Softvérová podporaGrafické informačné tabule


Tabule umožňujú zobrazenie ľubovoľných grafických obrazcov, ktoré majú pozorovateľovi poskytnúť požadovanú dátovú informáciu (čas, dátum, teplota, poradie, text, grafika atď.)

Vývoj a výroba tabúľ je orientovaná podľa požiadaviek zákazníka.

Koncepcia grafickej tabule:
Charakteristické vlastnosti:
Jedna z realizovaných aplikáciíMožnosti spájania modulov
Uvedené rozmery predstavujú aktívnu plochu grafickej tabule.Domov