header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

SPOLUPRÁCA


Oblasti

Technológie

Projekty
Vybrané realizované projekty

Spoločnosť ELTECO, a.s. - počas svojej existencie realizovala množstvo projektov, z ktorých vyberáme.

►   Nasadenie kogeneračných jednotiek (KGJ)

GLIWICE - Poľsko
Využitie bioplynu na skládke komunálneho odpadu.

MYS VIDNYJ - Ruská federácia
Energoblok pre napájanie liečebného komplexu elektrickou energiou.

VOZKO - Ukrajina
Zabezpečenie tepla a výroby elektrickej energie pre potreby kožespracúvajúceho závodu.

SLAVUTICH - Ukrajina
Zabezpečenie tepla a výroby elektrickej energie pre potreby mestského komunálneho hospodárstva.

Vybrané referencie na kogeneračné jednotky vo formáte pdf.

►   Nasadenie motorgenerátorov (MTG)

KEGOC - Kazachstan
Rekonštrukcia elektrickej prenosovej sústavy.

Automobilový závod - Slovenská republika
Dodávka a montáž motorgenerátora a zdrojov nepretržitého napájania UPS.

Vybrané referencie na motorgenerátory vo formáte pdf.

►   Nasadenie napájacích zdrojov NTX

TRANSTELEKOM - Rusko
Projekt výstavby novej digitálnej telekomunikačnej siete z optických vláken pozdĺž železničnej trate v dĺžke 35000 km.Domov