header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

SPOLUPRÁCA


Oblasti

Technológie

ProjektySpolupráca


Spoločnosť ELTECO, a.s. Vám ponúka spoluprácu v týchto oblastiach:

►    zákaznícky vývoj zariadení, resp. častí zariadení s mikroprocesorovým riadením, s možnosťou väzby na výkonové prvky

►    dokumentačné prispôsobenie a následná výroba prvkov, blokov podľa zákazníckej dokumentácie

►    výroba a montáž zariadení s prevzatím technológie, technického zariadenia a technickej dokumentácie pre potreby zákazníka

►    projektovanie systémov zálohovania vrátane monitoringu činnosti jednotlivých zariadení pre účely prevádzky a servisu

►    projektovanie energetických systémov s využitím kogeneračných jednotiek s plynovými motormi ako zdrojov tepla a elektrickej energie
Domov