header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Systémy napájania

Systémy výrobyKogeneračné jednotky (KGJ)

Čo je to kogenerácia?

Kogenerácia je kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie v zariadeniach, ktoré sa nazývajú kogeneračné jednotky. Kogeneračné jednotky sú elektrické zdrojové agregáty s motorom na plyn (zemný plyn / bioplyn - bioplynové stanice) a so sústavou výmenníkov na súčasnú výrobu elektrickej energie a tepla.Prečo uvažovať o použití kogeneračných jednotiek?

Ak tieto zariadenia porovnáme s oddelenou výrobou tepla a elektrickej energie zistíme, že kogeneračné jednotky majú vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov (plyn, nafta) až o 30 – 40%.

Kogeneračné jednotky sú teda ekologickejšie (pri výrobe určitého množstva energie je spotrebované nižšie množstvo paliva) a pri dobre spracovanom návrhu sú aj ekonomickejšie (investície vložené do vybudovania kogeneračnej jednotky sa budú postupne vracať lacnejšou výrobou energií.
Možnosti využitia kogeneračných jednotiek

Domov