Zaujímavosti 

Grafické informačné tabule


Tabule umožňujú zobrazenie ľubovoľných grafických obrazcov, ktoré majú pozorovateľovi poskytnúť požadovanú dátovú informáciu (čas, dátum, teplota, poradie, text, grafika atď.)

Vývoj a výroba tabúľ je orientovaná podľa požiadaviek zákazníka.

Koncepcia grafickej tabule:

 • informačná tabuľa slúži na zobrazenie aktuálnej informácie vo vizuálnej (grafickej) forme
 • vyznačuje sa výbornou čitateľnosťou zo širokého zorného uhla a nízkymi prevádzkovými nákladmi
 • výbornú čitateľnosť zabezpečujú reflexné body, z ktorých je tabuľa zostavená
 • obrázky a texty sú editované komfortným programom v prostredí Windows - po ukončení editácie nie je jeho prítomnosť nutná
 • možnosť napojenia riadiaceho systému TABULE na počítačovú sieť Ethernet alebo Token Ring
 • pri výpadku sieťového napájania si zapamätá poslednú zobrazovanú informáciu
 • v súčasnej ponuke sú 3 farby informačnej plochy:
  • zelená
  • žltá
  • červená
 • jednotlivé časti plochy môžu byť z rozdielneho farebného odtieňa (podľa určenia tabule)
 • možnosť doplniť o funkcie teploty, dátumu, času
 • rýchlosť prepisu informácie 0,5 s

Charakteristické vlastnosti:

 • modulárna mechanická koncepcia
 • vynikajúca čitateľnosť vo dne aj v noci
 • voliteľná výška znakov
 • minimálna energetická náročnosť
 • možnosť pripojenia na počítačovú sieť Ethernet alebo Token Ring
 • komunikácia štandardným protokolom UPSCOM 2
 • možnosť implementácie zákazníckeho protokolu
 • vnútorné osvetlenie programovateľné užívateľom
 • možnosť pripojenia ďalších periférií
 • variantné vyhotovenie aj pre vonkajšie prostredie

Jedna z realizovaných aplikácií
Možnosti spájania modulov

pinDodávame do celého sveta

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811