Zaujímavosti 

Batériový monitorovací systém radu HB

» komplexný modulárny dohľadový systém stavu akumulátorov
» procesorová riadiaca jednotka
» možnosť monitorovania maximálne 4 nezávislých batériových sád
» možnosť monitorovania max. 256 článkov / blokov v 4 batériových sadách
» distribuované meranie článkov / blokov
» LCD displej 2x24 znakov s podsvietením
» plne programovateľný proces merania
» galvanické oddelenie merania
» komunikácia RS232/485/422 – jednoduché pripojenie meracích modulov aj na väčšie vzdialenosti
» možnosť zabudovania do 19” skrine resp. závesné prevedenie na stenu

Nasadenie monitorovacieho systému HB je vhodné predovšetkým tam, kde je potrebné zabezpečiť bezporuchovú prevádzku akumulátorov.

Monitorovací systém HB v reálnom čase signalizuje hlboké vybitie akumulátorov, resp. jednotlivých článkov / blokov batériových sád, rozváženie napätí článkov / blokov, nadmerné vybíjacie, resp. nabíjacie prúdy batérií, odchýlku teploty akumulátorov od stanovenej hodnoty a ďalších parametrov. Prekročenie každého z uvedených parametrov môže viesť k zničeniu celej batériovej sady, alebo zlyhaniu zálohovacieho systému. Je žiadúce mať okamžitú informáciu o stave batérií a predchádzať takýmto stavom.

Mechanika systému môže byť riešená tiež v prevedení 19" racku s výškou 2U a môže byť vstavaná do 19“ stojana alebo ju možno upevniť na stenu vo zvislej polohe. Spôsob upevnenia však musí byť vopred definovaný zákazníkom.

Batériový monitorovací systém je schopný plne autonómnej činnosti, pričom môže byť napájaný priamo z batérií. Nie je teda potrebné napájanie zo zálohovanej siete, čo umožňuje umiestniť dohľadový systém batérií priamo v miestnosti, kde sú batérie nainštalované prípadne aj skladované.

Principiálna schéma zapojenia systému

Technické parametre

Technická špecifikácia systému           Maximálne napätie sústavy            0 ÷ 650 V DC
           Počet pripojených modulov            max. 16 modulov
           Počet meraných nez. bat. sád            max. 4
           Počet meraných článkov            max. 256 článkov
           Počet vstupov pre meranie teploty            max. 8 sond
           Počet vstupov pre meranie prúdu            max. 4 sondy

Technická špecifikácia modulu


           Počet napäťových vstupov            max. 16
           Rozsah merania napätia            0 ÷ 16 V DC
           Rozsah meranie prúdu batérie            max. ±950 A

Možnosti systému monitorovania batérií

Monitorovanie


 • Celkové napätie batériových sád
 • Napätie jednotlivých článkov / blokov batériových sád
 • Rozváženie napätí jednotlivých článkov / blokov batériovej sady
 • Nabíjacie prúdy batérií
 • Vybíjacie prúdy batérií počas zálohovania
 • Rozváženie prúdov batériových sád
 • Teploty batérií, resp. okolia
 • Možnosť nastavenia vzájomných parametrov medzi batériovými sadami
 • Možnosť monitorovania rôznych batériových sád
 • Napájanie meracích modulov priamo z meraných sád článkov / blokov alebo možnosť externého napájania
Komunikácia s užívateľom

 • Hlásenie alarmu
  - akusticky (buzzer)
  - opticky (diódy LED)
  - bezpotenciálové kontakty alarmového relé
 • Komunikácia cez sériové rozhranie RS 232/485/422
 • Komunikácia štandardnými sieťovými protokolmi cez SNMP adaptér
Ovládanie

 • Priamo cez klávesy z predného panelu systému
 • Diaľkovo cez sériové rozhranie RS 232/ RS485/422
Softvérová podpora

 • Podpora pre OS Windows 9x, ME, 2000 alebo XP
pinDodávame do celého sveta

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811