Zaujímavosti 

Komunikačné moduly a príslušenstvo

Komunikačné moduly, adaptéry a pod. umožňujú použitie komunikačných programov pre príslušné záložné zdroje UPS a operačný systém.

 

Pre záložné zdroje UPS radu EM

komunikačný modul UK 80

 • umožňuje automatické monitorovanie základných stavov UPS monitorovanie základných stavov UPS (výpadok napájacej siete, preťaženie výstupu UPS, nízke napätie akumulátora) na počítači pripojenom štandardnou sériovou linkou RS 232C
 • v spolupráci s príslušným programovým vybavením zabezpečuje periodické varovanie pripojených užívateľov o neštandardnom stave napájania, dobe ukončenia práce servera, návrate do normálneho stavu a v prípade vyčerpania nastavenej doby zálohovania alebo kritickom stave akumulátora
 • automatický reštart po obnovení napájacej siete
 • automatický reštart napájaných zariadení príkazom na prerušenie výstupného napätia
 • v spolupráci s rozbočovačom typu UR3 umožňuje distribúciu signálov o stave UPS pre viaceré servery
 • umožňuje pripojenie na SNMP adaptér a tým aj distribúciu stavu UPS na počítačovú sieť

komunikačný modul UK 81

 • umožňuje signalizovať základné stavy UPS pomocou otvorených kolektorov (možno využiť pre spínanie indikačných LED, pre digitálne vstupy priemyselných automatov a pod.)
 • umožňuje shutdown alebo reštart UPS napäťovým signálom

komunikačný modul UK 82

 • umožňuje štandardizované pripojenie k serverom s OS Windows NT a korektnú prácu jeho systémovej podpory UPS

komunikačný modul UK 85

 • prevodník sériovej link na frekvenčne závislý signál prenášaný cez vysielaciu infradiódu
 • spracúva dva stavy UPS (výpadok vstupnej siete / nízke napätie batérie)

Komunikačné prevodníky

 

komunikačné moduly UP 41

 • prevodníky určené na prevod signálov sériovej linky RS 232 na signály linky RS 422 alebo 485

komunikačné moduly UP 45

 • automatické prevodníky USB/RS485 s galvanickým oddelením USB a RS485

komunikačné moduly HC 20E

 • umožňuje snímanie 20 stavových signálov a ich prevod na sériovú linku pre monitorovací program Globmon

komunikačné moduly UC401HC20EDWRDC (DWRAC)

 • umožňuje snímanie 20 stavových signálov a ich prevod na Ethernet

komunikačné moduly HC 20S

 • stavové výstupy pre záložné zdroje UPS typu PS

komunikačné moduly HC 20S

 • stavové výstupy pre záložné zdroje UPS typu PS

komunikačné moduly HC 0004S

 • stavový výstupy pre UPS typu PLI

komunikačné moduly HC 60

 • snímanie 20 binárnych stavov kontaktov a filtrácia snímaných stavov
 • vstavaný oddelený napájací zdroj na snímanie kontaktov
 • snímanie hraníc analógových veličín
 • 5 programovateľných signálnych relé
 • 40 snímaných analógových veličín

komunikačné moduly HC 08

 • snímanie 4 binárnych stavov kontaktov a filtrácia snímaných stavov
 • sledovanie hraníc analógových veličín
 • 1 programovateľné signálne relé
 • 4 snímané analógové veličiny, 2 externé teplotné snímače a 1 interná teplota
 • široký rozsah napájacieho napätia

komunikačné moduly MU 205

 • monitorovanie jednofázovej alebo trojfázovej siete s nulovým vodičom
 • v prípade, že je hodnota meranej veličiny mimo hraníc definovaných užívateľom, bude indikovaná chyba
 • oznámenie chyby (komunikačná linka RS 485 / stavové kontakty relé / možnosť doplniť modulom UC401 s výstupom na Ethernet)

komunikačné moduly MNT 110

 • merací modul teploty a vlhkosti

komunikačné moduly MU 032

 • merací modul prúdu

komunikačné moduly HC 0201

 • automatický detektor podpätia a prepätia s reléovým a RS485 výstupom

Sieťové (network) adaptéry

 

Umožňujú sieťovú správu jednotiek UPS, jednosmerných zdrojov, rozvádzačov, generátorov, prípadne iných zariadení. Ich prostredníctvom môžu sieťové riadiace stanice monitorovať rôzne stavy pripojených zariadení.

UC 401

 • sieťová správa UPS, jednosmerných zdrojov, generátorov, ...
 • pripojenie k sieti ethernet 10/100 baseT
 • SNMP agent
 • www server
 • alternatívna funkcia ModBusRTU / ModBus TCP prevodník
 • konfigurácia cez telnet
 • mikroprocesorové riadenie
 • ochrana proti zablokovaniu
 • široká škála podporovaných zariadení
 • podpora monitorovacích programov xxxElMon, Globmon
 • podpora programov pre shutdown operačného systému rady UpsMon
 • podpora GPRS modemu
 • široký rozsah jednosmerného napájania, napájanie zo siete 230V
 • duálne napájanie
 • výber mechanického prevedenia
 • program UpsMon Lite pre shutdown OS Windows v cene

UM10D, UM10ID, UM10D RDC

 • pripojenie k sieti ethernet 10/100 baseT
 • konfigurácia cez ethernet
 • súčasné pripojenie viacerých monitorovacích PC a monitorovaných zariadení
 • podpora rýchleho zasielania havarijných stavov
 • široký rozsah jednosmerného napájania, napájanie zo siete 230V
 • verzia s externým sieťovým adaptérom (UM10D, UM10ID) alebo so vstavaným DC zdrojom v 19“ racku 1U (UM10D RDC)
pinDodávame do celého sveta

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811