Zaujímavosti 

Profil spoločnosti

Spoločnosť ELTECO TECHNOLOGY s. r. o.  prešla veľkou transformáciou. Od 7. 7. 2021 je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR pod číslom IČO: 47 238 909.

 

Hlavným dôvodom tohto prerodu spoločnosti je skutočnosť, že chceme naďalej zachovať zaužívanú obchodnú značku „ELTECO“, ktorá sa na trhu zapísala tisíckami dodávok kvalitných zariadení a ich servisom. Avšak tento fakt zásadne nemení doterajšie odberateľsko-dodávateľské ani zmluvné vzťahy.

 

Predajom podniku ELTECO sme previedli vlastnícke práva k hnuteľným veciam a iným právam, či iným majetkovým hodnotám (napr. obchodné značky, oprávnenia, certifikáty, technická dokumentácia, servisná dokumentácia,  výrobná dokumentácia, know-how, zmluvy, servisné zmluvy a pod.) pôvodne patriace spoločnosti ELTECO, a.s. „v konkurze“.

 

ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. prebralo po predchádzajúcej spoločnosti okrem iného aj celý výrobný program, ktorý bude postupne dopĺňaný o nové výrobky. Spolu s výrobným programom prevzalo aj všetky rozpracované zmluvy, objednávky, servisné zmluvy, spolu so zárukou za dodané výrobky a služby zrealizované počas predchádzajúceho obdobia.

 

Veríme, že táto transformácia spoločnosti bude prínosom pre našich zákazníkov a že dokážeme obstáť v silnom konkurenčnom prostredí. V súčasnosti už máme spracovaný plán rozvoja našej spoločnosti, ktorý okrem iného zahŕňa nové produkty a smery, ktoré budú postupne predstavované našim zákazníkom a budú uvádzané na trh.

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

ELTECO TECHNOLOGY s. r. o.
Rosinská cesta 15
010 08  Žilina
Slovensko

 

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

IČO: 47 238 909
DIČ: 2023540838
IČ DPH: SK2023540838

 

Bankové údaje:

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
IBAN: SK13 1111 0000 0011 8338 3001
SWIFT: UNCRSKBX

pinDodávame do celého sveta

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811