Aktuality 

Hotline

Dôležité upozornenie

Dňa 16.3.2017 bolo členom štatutárneho orgánu spoločnosti pani Annou Ozaniakovou Dip Mgmt. prevedené telefónne číslo HOTLINE +421 902 083 672 na Ing. Jaroslava Ozaniaka, ktorý od 1.7.2017 nie je zamestnancom našej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu Vám z tohto tel. čísla nebude poskytnutá plnohodnotná podpora a kvalifikovaný servis na nami vyrábané a dodávané zariadenia. Prosíme Vás preto používať nové telefónne číslo HOTLINE +421 903 528 645.

Na niektorých zariadeniach vyrábaných a dodávaných spoločnosťou ELTECO, a.s. vykonávajú servisné práce osoby a spoločnosti, ktoré pre takéto činnosti nemajú od výrobcu a dodávateľa, t.j. od ELTECO, a.s. žiadne oprávnenia. Keďže nedisponujú  žiadnou oficiálnou servisnou dokumentáciou, po takto vykonanej oprave nemusí zariadenie pracovať správne a hrozí riziko opakovanej poruchy. Navyše dochádza k prípadom, keď kvôli drobnej oprave takíto nekvalifikovaní technici, ktorí nedokážu opraviť naše zariadenie, navrhujú jeho zbytočnú výmenu za nové, čím neúmerne zvyšujú náklady zákazníka.

 

 

 

pinDodávame do celého sveta

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811