Káble pre sériovú komunikáciu

KÁBLE PRE ŠTANDARDNÚ SÉRIOVÚ KOMUNIKÁCIU
(3 vodičové - RX, TX, GND)
Káble RS 232, dĺžka 5 m:

Typ Vidlica Zásuvka
KK 1 (KK 23) 9 pin 9 pin
KK 2 9 pin 25 pin
KK 3 25 pin 25 pin
KK 4 25 pin 9 pin


Typ Vidlica Vidlica
KK 5 (KK 15) 9 pin 25 pin
KK 6 (KK 16) 25 pin 25 pin
KK 7 9 pin 9 pin
KK 8 25 pin 9 pin

Poznámka : Káble KK 1/KK 23, KK 5/KK 15 a KK 6/KK 16 majú navzájom opačne zapojené signály RX a TX.

Typ Zásuvka Zásuvka
KK 10 9 pin 9 pin