Updates 

Cooperation offer

ELTECO, a.s. company - integrator of energy systems and output electrotechnics with long-standing experience in cooperation with foreign companies in the area of production activities and in the area of import and export of goods.

Oblasti spolupráce

Spoločnosť ELTECO, a.s. Vám ponúka spoluprácu v týchto oblastiach:

  • zákaznícky vývoj zariadení, resp. častí zariadení s mikroprocesorovým riadením, s možnosťou väzby na výkonové prvky
  • dokumentačné prispôsobenie a následná výroba prvkov, blokov podľa zákazníckej dokumentácie
  • výroba a montáž zariadení s prevzatím technológie, technického zariadenia a technickej dokumentácie pre potreby zákazníka
  • projektovanie systémov zálohovania vrátane monitoringu činnosti jednotlivých zariadení pre účely prevádzky a servisu
  • projektovanie energetických systémov s využitím kogeneračných jednotiek s plynovými motormi ako zdrojov tepla a elektrickej energie

Technológie

Vo firme ELTECO, a.s. sa pri výrobe produktov používajú nasledujúce technológie, ktoré sú k dispozícii aj spolupracujúcim firmám:

Vývoj - kompletné vývojové pracoviská vybavené potrebnými prístrojmi (osciloskopy, zdroje, sondy, ampérmetre, voltmetre, záťaže, ...)

Osadzovanie dosiek plošných spojov - klasické - tvarovačky súčiastok, antistatické pracoviská, cínová vlna - technológia povrchovej montáže SMT - súčiastky SMD, plnoautomatické osadzovanie, čistenie ultrazvukom

Oživovanie dosiek plošných spojov - oživovacie pracovisko

Testovanie - nezávislé testery

Zahorovanie - automatizované zahorovacie pracovisko

Popisovanie dielov - jednoduchá rovinná sieťotlač

Výroba mechanických dielov - fréza, stojanová vŕtačka, elektrická ohýbačka, elektrické nožnice, sústruh, ručný a hydraulický lis, bodovačka, zváračka

- CNC vysekávací lis TRUMATIC 2000 R

- CNC vysekávací lis TRUMATIC 5000 R

- CNC ohýbačka TRUMABEND

Skúšobníctvo - prístrojové vybavenie laboratória pre skúšanie a testovanie zariadení z pohľadu bezpečnosti a EMC

Metrológia - kalibračné stredisko pre kalibrovanie a servis prístrojov i meradiel používaných v našich spoločnostiach

Projekty

Počas existencie spoločnosti sme realizovali množstvo projektov.

pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811